TERVIS

Eesti Väitlusseltsi, mõttekoja Praxis ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostööprojekt “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” toob välja mitmeid trende, millega tuleks poliitikakujundamisel arvestada (www.tarkvalija.eu). Lisaks on toodud statistikat Minu Omavalitsuse lehelt Kohila valla osas.

Liikumisharrastused

Spordi kättesaadavus Kohila vallas on küll üsna heal tasemel, ent see ei ole mitmekesine. Elanikud ei ole rahul liikumis- ja sportimisvõimalustega. Kvaliteetsed kodulähedased ja mitmekülgsed sportimisvõimalused on kogukonna jaoks ning piirkonna arenguks väga tähtsad. Otsime rahastuse Kohilasse ujula ehitamiseks!

 • ehitame kaasaegse ujula ning spordi- ja vabaaja veetmise kohad, mis on kasutamiseks igas vanuses lastele ja noortele ujumisõpetuseks, sportimiseks ning on avatud ka kõigile teistele huvilistele;
 • leiame valda arendaja või projektikirjutaja  spordi ja kultuuri arendamiseks.

Loomulik igapäevane inimeste liikumine on vähenenud, elutempo on kiirem ja kätkeb endas nii vaimset kui füüsilist koormust. Oluline on plaanida liikumist ja treenimist oma igapäevategevustesse.

 • rajame suusa- ja terviseradade võrgustiku Kohila vallas;
 • muudame valla kergteed jalakäija- ja jalgrattasõbralikumaks, mobiliseerime jalgsi-ratta-kergliikujate võrgustiku/kogukonna;
 • laiendame noortele värskes õhus vaba aja veetmise võimalusi erinevates valla piirkondades;
 • käivitame 2016. aastal seisma jäänud Ülejõe tervisespordikeskuse projekti;
 • toetame täisautomaatsete jalgratta remondibokside ideed vallas;
 • võtsime Kapa männiku varestelt üle ja jätkame sellest kauni puhkekoha loomist koos seikluspargi ja lauatennisealaga;
 • kaasame kogukondlikusse liikumisse ja külaelu edendamisse teiste külade ning valdade (tervise)spordihuvilisi;
 • toetame discgolfiraja tegevuse jätkamist;
 • loome Kohila paberivabriku haruraudteele raudteejaamast vabrikuni võimaluse liikuda sellel trassil jalgsi, jalgratta ja lapsevankriga;
 • osaleme Keila jõe kui vabaaja veetmise keskkonna arendamisel;
 • liitume rahvusvahelise algatusega „Rattasõit igas vanuses“: http://cyclingwithoutage.org/.
Allikas: https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/kohila-vald
Esmatasandi arstiabi

Üle on vaja vaadata perearstide nimistute paiknemine Kohila vallas. Perearstid peavad olema patsientidele lähedal või peab vald korraldama ja rahastama patsientide logistika.

 • loome Kohila valda lisaks ühe perearstipraksise, toome valda juurde vähemalt ühe (vajadusel ka rohkem) perearsti ning võimalusel pakume neile kaasaegset elamispinda.