SOTSIAALNE HEAOLU

Eesti Väitlusseltsi, mõttekoja Praxis ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostööprojekt “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” toob välja mitmeid trende, millega tuleks poliitikakujundamisel arvestada (www.tarkvalija.eu). Lisaks on toodud statistikat Minu Omavalitsuse lehelt Kohila valla osas.

Sotsiaalabi ja abivajajate hoolekanne

Inimestel on valla piires väga erinevad vajadused ning nad ootavad lisaks teenuste kvaliteedile ja kättesaadavusele ka avaliku ruumi ligipääsetavust kõigile, teenuste pakkumist viisil ja kohas, kust abivajaja need kätte saab ning kvaliteedipõhimõtteid nagu vajaduspõhisus, isikukesksus, isiku õiguste kaasamine ja kaitse ning teenuse võimestav iseloom.

  • loome Kohila valda lisaks ühe perearstipraksise ja toome valda lisaks juurde vähemalt ühe (vajadusel rohkem) perearsti ning võimalusel pakume neile kaasaegset elamispinda;
  • loome koordinaatori ametikoha, kes tegeleb vanemaealiste kaasamisega ühiskondlikku ellu;
  • toetame sotsiaalkorterite kohandamist abivajajale sobivaks;
  • taastame vallas psühholoogi ametikoha;
  • tagame Kohila valla lasterikaste perede igale lapsele ühe tasuta huviringi.
Allikas: https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/kohila-vald