MIKRO- JA VÄIKEETTEVÕTLUS

Eesti Väitlusseltsi, mõttekoja Praxis ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostööprojekt “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” toob välja mitmeid trende, millega tuleks poliitikakujundamisel arvestada (www.tarkvalija.eu). Lisaks on toodud statistikat Minu Omavalitsuse lehelt Kohila valla osas.

Tugi mikro- ja väikeettevõtluse arendamiseks

Kuigi ettevõtete arv vallas aasta-aastalt kasvab, on noorte ettevõtjate (vanuses 18-26) osatähtsus Kohila vallas viimase nelja aasta jooksul langenud. Vajalik on luua mikro- ja väikeettevõtlusele soodsad tingimused, et tõsta Kohila valla elanike elatustaset ning toetada noorte ettevõtlust, kes panevad aluse valla tulevikule.

  • toetame maleva- ja praktikakohti Kohila vallas, teeme tõhusat koostööd valla erinevate ettevõtetega;
  • taastame ettevõtjate ümarlaua traditsiooni ning kaasame neid valla arenguprotsessi, toetame ettevõtjate ühingu loomist ning tegeleme tööstuspärandi klastri loomisega;
  • toetame ettevõtteid kohaliku kogukonna jaoks huvitavate ürituste ja erinevate (tänava)festivalide korraldamisel;
  • loome võimalused, keskkonna, mis on kasulik ja soodne äritegevuseks ning investeeringuteks (selle ligimeelitamiseks on vaja tööjõudu, infrastruktuuri ja omavalitsuse toetavast suhtumist ning ehitada infrastruktuur välja koostöös ettevõtetega, arvestades ettevõtte spetsiifikast lähtuvaid erivajadusi);
  • peame oluliseks Kohila valla elanike elatustaseme tõusu ja selleks näeme ette ettevõtluskeskkonna ja avaliku ruumi arendamist valla territooriumil, nii, et läbi keskmise palga tõusu ja toetava elukeskkonna muutuks Kohila vald taas atraktiivseks ning oleks ihaldatav elukoht;
  • soodustame teadusasutuste, kõrgtehnoloogiat arendavate, keskkonnasõbralike ja kõrgemat lisandväärtust pakkuvate ettevõtete rajamist ning aitame kaasa nende koostööle kohalike ettevõtetega (koostöös RAEKiga);
  • toetame noorte ettevõtlikkuse arendamist läbi noorte omaalgatusfondi loomise ning õpilas- ja minifirmade toetamise, sest leiame, et kui noorel on võimalus varakult ettevõtlik olla, tahab ta tulevikus suurema tõenäosusega olla kohalik ettevõtja ja elanik.