KULTUUR

Eesti Väitlusseltsi, mõttekoja Praxis ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostööprojekt “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” toob välja mitmeid trende, millega tuleks poliitikakujundamisel arvestada (www.tarkvalija.eu). Lisaks on toodud statistikat Minu Omavalitsuse lehelt Kohila valla osas.

Kohaliku kultuurielu süsteemne edendamine

Kultuurihoonete seisukord vajab ülevaatamist ning traditsioonilisi üritusi toimub liiga vähe. Kohila valla elanike rahulolu kultuurilise vaba aja veetmise võimalustega on napp. Kohalikku kultuurielu tuleb edendada süsteemsemalt:

  • jätkame Kohila Paberivabriku arendust etenduskunstide, näituste ja kino ruumideks;
  • toetame Hageri muuseumi arengut;
  • toetame enamate ja eripalgelisemate kultuurisündmuste korraldamist;
  • alustame Kohila kultuuri- ja vabaajakeskuse planeerimist ning rahastuse otsimist projekteerimise ja ehituse alustamiseks;
  • rajame keraamikagalerii.
Allikas: https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/kohila-vald