KESKKOND

Eesti Väitlusseltsi, mõttekoja Praxis ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostööprojekt “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” toob välja mitmeid trende, millega tuleks poliitikakujundamisel arvestada (www.tarkvalija.eu). Lisaks on toodud statistikat Minu Omavalitsuse lehelt Kohila valla osas.

Jäätmed ja ringmajadus

2020. aastal oli jäätmete äravedu Eestis korraldatud hästi 29 kohalikus omavalitsuses 79-st. Pakendeid saab ära anda ainult 16 linnas või vallas. Lisaks on suur erinevus KOV jäätmehoolduseeskirjade ja tegeliku jäätmeveo vahel.

  • taastame regulaarse suur- ja ohtlike jäätmete tasuta kogumise;
  • suurendame sorteeritud prügi kogumiskohtade arvu;
  • ringmajanduse edendamisel seame sihiks jõuda 2030. aastaks materjali määrani 30% kogu materjalikasutusest;
  • toetame mittetulunduslikke keskkonna- ja prügikoristusprojekte.
Allikas: https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/kohila-vald
Energeetika

Omavalitsused peavad strateegiliselt planeerima üleminekut taastuvenergiale ja energiasäästule ning koostama kliima- ja energiakava, milles arvestatakse süsinikuheite vähendamist ja taastuvenergia edendamist.

  • toetame keskkonnasõbralikku valla arengut, väärtustame loodust ja rohelist keskkonda;
  • oleme uute kaevanduste vastu Kohila vallas;
  • kaasates kohalikke elanikke ja ettevõtteid koostame valla kliima- ja energiakava, mille alusel saab taotleda roheinvesteeringute toetusi.