ELAMUMAJANDUS

Eesti Väitlusseltsi, mõttekoja Praxis ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostööprojekt “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” toob välja mitmeid trende, millega tuleks poliitikakujundamisel arvestada (www.tarkvalija.eu). Lisaks on toodud statistikat Minu Omavalitsuse lehelt Kohila valla osas.

Uued elamuarendusprojektid kogu vallas

Kohila valla toetus elamute arendamiseks on puudulik. Elamumajanduse teema on küll arengukavas käsitletud, ent sellel puudub analüüs, eesmärgid ning plaanitavad tegevused. Meie ei jää arengukava ootama!

  • teeme kortermajade ja ühepereelamute planeerimisel koostööd kinnisvaraarendajatega, et ehitada Kohila valda uusi elamuid; 
  • oleme aktiivsed läbirääkimispartnerid, leidmaks kõigile osapooltele kasulikke lahendusi ning soodustame planeeringutes optimaalseid ja kaasaja nõuetele vastavaid kinnistute suurusi;
  • jätkame Tööstuse tänava kortermajade detailplaneeringute kehtestamisega ja tegeleme aktiivselt arendajate otsimisega;
  • toetame noortele õpetajatele ja perearstile  kaasaegsete elamistingimuste loomist.