SAAB PAREMINI!

Kohalikel omavalitsustel on olnud võimalus areneda Euroopa Liidu raha abil. See on andnud tugeva impulsi meie koduvalla arenguks. Antud tingimustes on meie Kohila valda arendatud, aga me väidame, et SAAB PAREMINI!

Valimisliit #Parem Kohila koondab endas tegusaid ja ühiskondlikult mõtlevaid Kohila valla elanikke, kel on soov anda arvestatav panus koduvalla arengusse järgmisel valimisperioodil. Palume selleks valijatelt mandaati.

Valimisliidu #Parem Kohila visiooniks on aastaks 2025 olla 8 000 õnneliku inimese vald – Kohila on noorusliku eluhoiakuga kasvav ja tugevnev vald, kus loovus ja avatud mõtlemine toetavad terviklikku elukeskkonda ja ettevõtlust.

Valimisliidu #Parem Kohila logol on Kohila jalakäijate silla kujutis. See on tähenduslik, sest sillad loovad ühenduse külade ja asumite ning sümboolse sideme rahvuste ja põlvkondade vahel.

Jagame valimisliidus #Parem Kohila ühiseid väärtusi:

  • Hoolivus – iga vallakodanik on kogukonnale väärtuseks! Igale elanikule enese arendamise, laste kasvatamise ja väärikalt vananemise võimaluste tagamine.
  • Kaasatus – vallaelanike kaasamine otsuste tegemisse. Kõigil on võimalus osaleda ühiskondlikus elus ja tunda end vajalikuna. Toetame külade algatusi.
  • Innovaatilisus – uute ideede ja lahenduste leidmine ja rakendamine. Võtame eeskuju maailma parimate omavalitsuste headest kogemustest. Teeme koostööd Eesti erinevate institutsioonidega kõikides eluvaldkondades, rikastamaks Kohila valla elu.