157 – Birgit Villum

Selge silmavaate ja jutuga Birgit väljendab muret haldusreformi ja teede olukorra üle, aga veel enam tahab ta panustada oma energiat noorte ellu, sest oma tugeva haridusliku tausta ja töökogemusega näeb ja teab ta, kuidas lahendada valupunkte noorsootöös.