155 – Kaili Tuul

Vallakodanikuna seisab Kaili selle eest, et Kohila vald on juhitud ausalt ja avatult kogukonda kaasates.

Lapsevanemana seisab Kaili selle eest, et meie elukeskkond on turvaline ja meie oma valla lapsed saavad õppida valla oma koolis.

Ettevõtjana seisab Kaili selle eest, et koostöös kohaliku omavalitsusega loome paremad tingimused nii ettevõtluse kui ka elamuarenduse arenguks.