138 – Kaur Heinaru

Kaur Heinaru on Kohilas elanud nüüdseks 15 aastat. Põhitööna peab Kaur koolis õpetajaametit ning õhtuti utsitab noori korvpallipoisse treeningutel. Kaur on veendunud, et iga õpilase argipäeva peab kuuluma ka sport ja liikumine, mistõttu peaks vallas olema ka rohkem erinevaid võimalusi sellega tegelemiseks. Kohila spordikompleks on juba ammu valla noori ja vanemaid inimesi teenindades kitsaks jäänud, seda nii päevastes kehalise kasvatuse tundides kui ka õhtustel treeningutel. Arusaadavalt on uue spordisaali või ujula ehitus rahaliselt vallale kulukas, seetõttu peaks esmajärjekorras rajama rohkem ja kiiremas korras Kohilasse erinevaid õues harrastatavaid sportimiskohti. Just kohti, kus kogu pere saab  vaba aega sportlikult veeta.  Miks ei võiks olla Kapa männikus hooldatud korvpalli- ja võrkpalliväljak, mõned lauatennise lauad, välijõusaal jne. Puudub ka korraliku kattega tenniseväljak. Kapa männik asub Kohila südames, see ei pea olema suvel põlvekõrguse rohuga unustatud paik. Kohilas puudub ka korraliku aluspõhjaga suusarada, kus suviti saaksid oma jooksuringi jalgu põrutamata teha kõik vallaelanikud. Uus  jalgpalli- ja korvpalliväljak on suurepärane, see avardab sportimisvõimalusi tuntavalt. Tõsisemalt peaks mõtlema olemasolevate spordi- ja mänguväljakute hooldamisele ja korrashoiule.

Olles koolis ametis ka gümnaasiumiklassi juhatajana, peab Kaur ülimalt oluliseks tugeva gümnaasiumiosa säilimist ja selle jätkuvat arendamist. Tugev gümnaasium on vallale parimaks visiitkaardiks.