137 – Taili Vahesaar

Taili on tundlik sõna- ja koolmeister, kes toetab:

  • siseujula rajamist;
  • toredat ja lapsesõbralikku kooli;
  • mitmekesiseid vaba aja veetmise võimalusi;
  • kergliiklusteede rajamist suurematest küladest Kohila südamesse.